Notiks informatīvais seminārs ERAF 3.1.1.1 .aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu iesniedzējiem


Izglītības un zinātnes ministrija 2010 gada 14. janvārī plkst. 11:00  rīko informatīvo semināru ERAF 3.1.1.1.1 aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu iesniedzējiem par   veikatajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka minētās aktivitātes ieviešanas kārtību un Ministru kabinetā 2009.gada 15.decembrī apstiprinātajām"Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam".  Seminārs  notiks Rīgas Valsts tehnikuma telpās - Rīgā, Kr. Valdemāra ielā - 1C. Semināra darba kārtība


Seminārs tiek organizēts, lai minētās aktivitātes projektu iesniedzējus iepazīstinātu ar  2009. gada 28. decembra Ministru kabineta noteikumiem "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai", kas nosaka būtiskas izmaiņas projektu iesniegumu sagatavošanā.
Kā viena no galvenajām ir  noteikta prasība, kas paredz ka,  iesniedzot  sagatavoto projektu vērtēšanai, tam ir obligāti jāpievieno konkrētās profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģija, kas ir  saskaņota ar IZM vai citu ministriju, ja profesionālās izglītības iestāde ir citas ministrijas padotībā. Turklāt valdības pieņemtie grozījumi paplašina projektos plānotās atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas,  paredzot, ka var segt  zemes iegādes izmaksas  līdz 10% no projekta attiecināmajām izmaksām un energoefektivitātes uzlabošanas darbus  izglītības iestādes ēkās un telpās, nosakot, ka tie nedrīkst pārklāties ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros plānotajām darbībām, kā arī pieļauj nepieciešamības gadījumā projketā  jaunas ēkas būvniecības iespējas, ja jaunbūves izmaksas ir ekonomiski izdevīgākas nekā esošas ēkas rekonstrukcija.

Labākai semināra darba norisei, lūdzam  semināra dalībniekus  iepazīties ar Izglītības un zinātnes minsitijas Profesionālās izglītīības un vispārējās izglītības departamenta izstrādātajām Profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģija izstrādes vadlīnijām, kā arī  minēto dokumentu izprintētu ņemt līdzi  uz semināru !

Atbilstoši MK noteikumu grozījumiem  precizēto  projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku,  "Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes  2010.-2015.gadam" un to pielikumus, kā arī MK rīkojumu Nr. 5" Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.–2015.gadam", lūdzam skatīt sadaļā: projektu iesniedzējiem/konkursi/ 3.1.1.1.aktivitāteLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720