Pagarināts atklātā projektu iesniegumu konkursa izvērtēšanas termiņš 2.1.1.1.aktitvitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"


Izglītības un zinātnes ministrija kā Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde, ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 21.pantu un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma  2.1.1.1.aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” pieņem lēmumu pagarināt lēmuma par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņemšanas termiņu līdz 2010.gada 9.jūlijam.

 

Minētais lēmums par termiņa pagarinājumu ir pieņemts, ņemot vērā lielo projektu iesniegumu skaitu (ir iesniegti 177 projektu iesniegumi), projektu iesniegumu vērtēšanas sistēmas komplicētību, ierobežotu ekspertu skaitu ar atbilstošu specifisku profesionālu kvalifikāciju projektu iesniegumu izvērtēšanas veikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1.aktivitāti „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”” noteiktajām prasībām, kā arī, lai nodrošinātu vienotu pieeju projektu iesniegumu vērtēšanā, novēršot projektu nevienādas konkurences riska iespējamību.


Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720