Noslēgušās sarunas ar Eiropas Komisiju par 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmu ,,Izaugsme un nodarbinātība”


    Eiropas Komisija ir apstiprinājusi, ka ir noslēgušās sarunas par  Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmu ,,Izaugsme un nodarbinātība” . Drīzumā gaidāma oficiālā programmas parakstīšana un apstiprināšana. Darbības programma nosaka ES fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas nākamajiem septiņiem gadiem.  Darbības programmā ir ievērota sasaiste ar ES 2020 gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģiju, Nacionālo attīstības plānu 2020,  kā arī izglītības un zinātnes  plānošanas dokumentiem.

Dokumentā „Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”” iekļauti būtiskākie Izglītības un zinātnes  ministrijas plānotie atbalsta pasākumi, skat. prezentāciju ES struktūrfondu 2014-2020 ieguldījumi izglītībā un zinātnē
Aicinām arī iepazīties ar 2014.-2020.gada ES fondu perioda plānošanas dokumentu pilnajām  versijām Finanšu ministrijas mājas lapā: http://www.esfondi.lvLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720