Notiks diskusijas par Valsts nozīmes pētniecības centru tālāku attīstību


Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru no 2015.gada  25.augusta  līdz 28. augustam tiek rīkots  publisko diskusiju cikls par Valsts nozīmes pētniecības centru (VNPC) tālākās attīstības iespējām. VNPC tika sākti veidot 2011.gadā. Centri ir zinātnisko institūciju sadarbības forma zinātnes resursu koncentrēšanai zinātnes prioritārajā virzienā, nodrošinot ciešu sadarbību starp zinātniskajām institūcijām zinātnes prioritārajam virzienam pieejamās infrastruktūras izmantošanā. ES Struktūrfondu 2007.-2013.gadu plānošanas periodā VNPC zinātnes infrastruktūras attīstībai tika piešķirts 125,8 milj. EUR liels finansējums pasaules klases zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegādei, nepieciešamo ēku un telpu rekonstrukcijai un renovācijai vadošo valsts nozīmes pētniecības centru infrastruktūras modernizēšanai un mūsdienīgas pētniecības materiāltehniskās bāzes izveidei, lai veicinātu zinātnisko institūciju starptautisko konkurētspēju un jaunu produktu, tehnoloģiju radīšanu gan eksportam, gan vietējam tirgum.

Diskusiju mērķis ir noskaidrot VNPC vadošo un veidojošo institūciju un uzņēmēju viedokli par VNPC tālāko attīstību; identificēt VNPC turpmākās uzturēšanas izmaksas; izstrādāt priekšlikumus VNPC turpmākai attīstībai Viedās specializācijas stratēģijas prioritāšu un jomu kontekstā, iekļaujot iespējamos finansēšanas avotus. IZM un VIAA ir īpaši svarīgs uzņēmēju viedoklis un priekšlikumi par VNPC turpmākās izmantošanas iespējām industriālās politikas īstenošanā.

Diskusijas rezultāti tiks izmantoti ES Struktūrfondu 2014.-2020.gadu plānošanas perioda finanšu instrumentu programmēšanai un attiecīgu Ministru kabineta tiesību aktu sagatavošanai.

Diskusijas sākumā tiks sniegtas īsas IZM un EM prezentācijas par turpmāk plānotajiem infrastruktūras ieguldījumiem un to, kā VNPC ietvaros izveidotā infrastruktūra varētu būt izmantojama industriālās politikas mērķu sasniegšanai. Diskusijas turpinājumā plānotas VNPC vadošo zinātnisko institūciju prezentācijas, tai sekos atvērta diskusija.

 Aicinām visus interesntus līdz š.g
. 20.augustam pieteikt savu dalību diskusijās  reģistrācijas vietnē

Plašāku informāciju lūdzam skatīt  VIAA mājaslapas sadaļā Starptautiskās zinātnes un inovācijas programmas.
 Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720