Apstiprināti 11 zinātnieku un komersantu kopprojekti inovatīvu produktu vai tehnoloģiju attīstībai


Izglītības  un zinātnes ministrija (IZM)  ir pieņēmusi lēmumu – sniegusi atzinumus par visu nosacījumu izpildi, lai tuvākajā laikā varētu slēgt līgumus  par 11 projektu īstenošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā aktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība”, kas paredz  attīstīt pētniecības infrastruktūru, lai sekmētu zinātnisko institūciju un komersantu ciešāku sadarbību tautsaimniecības attīstībai. 

Aktivitātes otrajā projektu atlases kārtā – atklātā konkursā,  tika iesniegti 29 projektu iesniegumi, no tiem apstiprināti 11  projekti par  kopējo projektu  izmaksu summu 47 862 196 latiem, tajā skaitā ERAF līdzfinansējumu 32 938 021 lata apmērā. Līdz ar to gandrīz 15 milj. latus zinātnes tehnoloģiju attīstībā projektu līdzfinansējuma veidā apņēmušies ieguldīt paši projektu īstenotāji.

Šoreiz ERAF atbalsts piešķirts gan Latvijai jau tradicionāli inovāciju jomā  spēcīgākajām nozarēm – farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, gan arī atbalstītas tautsaimniecībā līdz šim mazāk aktīvas zinātnes nozares. Daudzsološi vērtējamas zinātnieku un komersantu kopīgās ieceres veicināt komercdarbību pētniecības pakalpojumu sektorā, lai attīstītu metālu ražošanas, inženierbūvniecības tehnoloģijas, biotehnoloģijas, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas tehnoloģijas, kā arī  sekmētu zināšanu pārnesi ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā. Tāpat projektu īstenošanas rezultātā atbalsts tiks sniegts veselības aizsardzībai, kokrūpniecībai, mežsaimniecībai un mežistrādei.
Viens no apstiprinātajiem projektiem paredz izveidot lielizmēra koksnes konstrukciju pētniecības infrastruktūru, kas nepieciešama pētījumu veikšanai par koksnes izmantošanu jaunu, inovatīvu konstrukciju un dažādu infrastruktūras objektu konstruēšanā, to ekspluatācijas drošības un ilgizturības jomās. Tikpat nozīmīga Latvijas tautsaimniecības attīstībai varētu būt projekta rezultātā izveidotā pētniecības laboratorija, kas paredzēta pētījumu veikšanai par dažādu jaunu silīcija kristālu audzēšanas un attīrīšanas tehnoloģiju izstrādi, lai rastu risinājumus efektīvākai saules paneļu ražošanai.

Veselības aizsardzības nozare ar nepacietību gaida Latvijas zinātnieku veikumu, kas ir atbalstīts projektā, kura īstenošanas rezultātā tiks izveidota ar ciklotronu aprīkota medicīnas zinātniski pētnieciskā laboratorija. Šāda laboratorija ir nepieciešama jaunu klīnisko pētījumu nodrošināšanai, piemēram, pozitronu emisijas tomogrāfijai, kas paredzēta onkoloģisko, kā arī kardioloģisko un neiroloģisko saslimšanu agrīnai konstatēšanai.

Apstiprinātajos projektos ir iesaistīti gan Latvijas, gan citu valstu uzņēmēji, kas dod pozitīvu skatījumu par ražošanas attīstību Latvijā, kā arī  apliecina, ka pētniecībā nav robežu starp valstīm, galvenais ir ilgtspējīga projekta ideja un potenciāls Latvijas ekonomikas attīstībai. Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720