Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš ERAF 2.1.1.1. aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"


Uzmanību projektu iesniegumu gatavotājiem!  Līdz 2010. gada 9. martam ir pagarināts projektu iesniegniegšanas termiņš atklātajā  projektu iesniegumu atlasē  ERAF 2.1.1.1.aktivitātē  "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" - skat. sludinājumu Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 05.02.2010 21 (4212)

Projektu iesniegšanas termiņš ir  pagarināts pamatojoties uz to, ka tiek virzīti grozījumi 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” finanšu plānā, palielinot projektu finansējumā ERAF daļu  līdz 92,5 % un attiecīgi samazinot nacionālo publisko līdzfinasējumu. Turklāt  no šī  gada,  atbilstoši 2009.gada 31.augusta (prot. Nr.54 24.§) Ministru kabineta  rīkojumam Nr. 594  "Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.-2013.gadā", ir  mainīti līdzšinējie valstī noteiktie prioritārie zinātnes virzieni, kas lika veikt attiecīgus  grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1.aktivitāti „Atbalsts zinātnei un pētniecībai””. 



Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720