3.2.2.1.2.apakšaktivitāte "Izglītības iestāžu informatizācija"


 
Izglītības un zinātnes ministrija izpildot Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija sēdes protokollēmumu (protokols  Nr.44 72§ 3.p.) no Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas pārņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda ierobežotas atlases 3.2.2.1.2.apakšaktivitātē "Izglītības iestāžu informatizācija" iesniegtos projektu iesniegumus.


Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720