Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš ERAF 2.1.1.1 aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" !Uzmanību projektu iesniegumu gatavotājiem!

Izglītības un zinātnes ministrija ir pagarinājusi  2009.gada 18.septembrī izsludinātās pirmās atklātas projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu ERAF 2.1.1.1.aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” līdz 2010.gada 9.februārim!

Papildu bezmaksas informatīvais seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu notiks 2009.gada 17.decembrī. Lūdzam pieteikties semināram līdz 2009.gada 11.decembrim, sūtot e-pastu uz adresi: esf@izm.gov.lv
 

Projektu iesniegšanas termiņa pagarinājuma sludinājums: Latvijas Vēstnesis > 03.12.2009 190 (4176)

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamiem dokumenti sadaļā: Konkursi/2.1.1.1.aktivitāteLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720