2. informatīvais seminārs ERAF aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" projektu iesniegumu gatavotājiem


2. informatīvais seminārs par darbības programmas

 „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes

 „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”  

projektu iesnieguma sagatvošanu 

Rīgā, Smilšu ielā 20, Latvijas Kara muzejā

2009.gada 20.novembris

DARBA KĀRTĪBA

10:30-11:00   Dalībnieku reģistrēšanās

11:00-11:10  

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta direktoresEnnatas Kivriņas uzruna

11:10-12:00  

ERAF aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”  projektu agrīnās uzsākšanas nosacījumi:

  • Ieguldījumu natūrā novērtēšana;
  •  Dubultā finansējuma risku novēršana;
  • Konti, no kuriem veic maksājumus  u.c.

Valsts Izglītības attīstības aģentūras Struktūrfondu koordinācijas departamenta speciālisti

12:00-12:30  

Jautājumi un atbildes uz projektu iesniedzēju  jautājumiem -  Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta Plānošanas un metodikas nodaļas vecākā eksperte  Inta Švirksta

12:30-13:30   Pārtraukums

13:30-15:00  

Iepirkuma procedūras un Publisko iepirkumu  likuma normu ievērošana ERAF  aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”   projektu plānošanas un uzsākšanas posmā –Iepirkumu uzraudzības biroja  Metodoloģijas departamenta direktore Dace Gaile

15:00-16:00   Jautājumi un atbildes

Darba kārtība var tikt precizēta!Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720