Atkārtoti pagarināts projektu iesniegšanas termiņš ESF aktivitātē „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”


16/10/2009 17:08

Raksta bilde

ESF aktivitātes „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” projektu iesniegumu Vērtēšanas komisija š.g. 16. oktobra sēdē nolēma pagarināt projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu, nosakot, ka projektu iesniegumi ministrijā ir jāiesniedz līdz 2009. gada 10. novembrim.

Šāds lēmums pieņemts, lai nodrošinātu optimālu projekta iesnieguma sagatavošanas termiņu, kā arī projekta iesniegumu sagatvotājiem nodrošinātu iespēju jau projekta sagatavošanas posmā izmantot ministrijas aktualizētas   „Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un iekļaujošas izglītības atbalsta sistēmas izveides nostādnes". (513.17 KB)

Papildus vēršam uzmanību, ka projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa pagarināšana neietekmē tiesības iesniegt projekta iesniegumu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720