Eiropas Sociālā fonda aktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta iesniedzējiem un sadarbības partneriem par projekta iesnieguma izstrādi un operatīvu projekta īstenošanas uzsākšanu


Informatīvais seminārs par darbības programmas

darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" projekta iesnieguma sagatavošanu

Rīgā, Smilšu ielā 20, Latvijas Kara muzejā

2009.gada 22.septembris  

DARBA KĀRTĪBA

13:30-14:00   -  

Dalībnieku reģistrēšanās 

14:00-14:10  -  

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta direktores p.i.  Edītes Pavlovskas uzruna

14:10-14.30

2009. gada 1. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 998 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvertie nosacījumi projektu īstenotājam un projekta sadarbības partneriem IZM Struktūrfondu departaments

14:30-15:00  

ESF aktivitātes "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" projekta sadarbības partneru paredzētie uzdevumi projektu īstenošanā IZM projekta izstrādes un vadības grupa  grupa

15:00-15:15

Personāla iesaiste Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētos projektos    -Valsts Izglītības attīstības aģentūra

15:15 – 16:00 

Jautājumi un atbildes ( iespējas uzdot jautājumus Iepirkumu uzraudzības   biroja,  Valsts Izglītības attīstības aģentūras un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem par projekta sagatavošanu un operatīvu īstenošanas  uzsākšanu)

 

Seminārs tiek finansēts no Izglītības un zinātnes ministrijas projekta „Tehniskā palīdzības Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā” (vienošanās Nr.VSID/IP/CFLA/08/05/018) līdzekļiemLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720