Sabiedriskai apspriešanai nodoti 2.1.1.3.3.apakšaktivitātes "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji


 

Izglītības un zinātnes ministrija  ir izstrādājusi un  iesniegusi Uzraudzības komitejā  izskatīšanai un saskaņošanai  rakstiskajā procedūrā darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti
"Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projektu

Aicinām visus interesentus iepazīties ar izstrādātajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un sniegt  savus komentārus, priekšlikumus vai iebildums līdz 2014. gada 3. novembrim nosūtōt tos elektroniski uz e pasta adresi esf@izm.gov.lv

Lai labāk izprastu izstrādāto kritēriju pamatotību un to tālāko virzībi, aiciinām iepazīties ar Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstības programmas ieviešanas nosacījumiem

Pēc sabiedriskās apspriešanas minēto aktivitāšu  precizētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekti un saskaņošanas izziņas ir pieejamas ES FONDU UZRAUDZĪBAS KOMITEJU DOKUMENTU VADĪBAS SISTĒMĀ - skat.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Iepriekš  notikušās projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju sabiedriskās apspriešanas

Izglītības un zinātnes ministrija  ir izstrādājusi un  iesniegusi izskatīšanai 2012. gada 30.- 31. maijā plānotajā Eiropas Sociālā fonda apakškomitejas un Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda apakškomitejas sēdē  un   Uzraudzības komitejā   projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus šadām aktivitātēm:

Izglītības un zinātnes ministrija  ir sagatavojusi un  iesniegusi izskatīšanai 2010. gada 24. septembrī plānotajā  2007. – 2013.gada plānošanas perioda  Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda apakškomitejas sēdē 2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas"  2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" 2.atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus.  Aicinām visus interesentus iepazīties ar izstrādātajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un sniegt  savus komentārus, priekšlikumus vai iebildums līdz 31. augustam , nosūtōt tos elektroniski uz e pasta adresi esf@izm.gov.lv

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" 2.atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
(atklāta projektu iesniegumu atlase )

Informējam, ka 2010. gada 22.jūlijā Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā pēc 16.-17.jūnija apakškomiteju sēdēm ir pieņemts lēmums par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu šadām Izglītības un zinātnes ministrijas  pārziņā esošajām apakšaktivitātēm:

1)      apakšaktivitātei 1.1.2.1.1. „Atbalsts maģistra studiju programmu uzlabošanai” 2.projektu iesniegumu atlases kārta (lēmums Nr. L-2010/18);

2)      apakšaktivitātei 1.1.2.1.2. „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” 2.projektu iesniegumu atlases kārta (lēmums Nr. L-2010/19);

3)      apakšaktivitātei 1.1.2.2.1. “Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” 1.projektu iesniegumu atlases kārta (lēmums Nr. L-2010/20);

4)      apakšaktivitātei 1.1.2.2.1. „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” 2.projektu iesniegumu atlases kārta (lēmums Nr. L-2010/21);

5)      apakšaktivitātei 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” 2.projektu iesniegumu atlases kārta (lēmums Nr. L-2010/22);

6)      apakšaktivitātei 1.2.2.3.2. „Atbalsts izglītības pētījumiem” (lēmums Nr. L-2010/23);

7)      apakšaktivitātei 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 2.projektu iesniegumu atlases kārta (lēmums Nr. L-2010/24);

Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas rakstiskās procedūras pieņemtie lēmumi pieejami dokumentu vadības sistēmā http://komitejas.esfondi.lv.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Izglītības un zinātnes ministrija iesniegusi izskatīšanai 2007. – 2013.gada plānošanas perioda  Eiropas Sociālā fonda apakškomitejai 2010.gada 16.jūnija sēdē projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus šādām apakšaktivitātēm:
 


 

1.1.2.1.1.apakšaktivitāte „Atbalsts maģistra studiju programmu uzlabošanai” 2.projektu iesniegumu atlases kārtai

1.1.2.1.2.apakšaktivitāte „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” 2.projektu iesniegumu atlases kārtai

1.1.2.2.1.apakšaktivitāte „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” ( atklāta projektu iesniegumu atlase) 
1.1.2.2.1.apakšaktivitāte „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” ( ierobežota projektu iesniegumu atlase)

1.2.1.1.3.apakšaktivitāte „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” 2.projektu iesniegumu atlases kārtai

1.2.2.3.2.apakšaktivitāte
„Atbalsts izglītības pētījumiem”

1.2.2.4.2.apakšaktivitāte „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 2.projektu iesniegumu atlases kārtai

Aicinām iepazīties ar iesniegtajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, savus priekšlikumus vai iebildumus sūtot uz e-pasta adresi: esf@izm.gov.lv līdz 2010.gada 10.maijam


Izglītības un zinātnes ministrija  iesniegusi izskatīšanai 2007.–2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas š.g. 15.oktobra sēdē  grozījumus projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos šādām aktivitātēm un apakšaktivitātēm:

1.2.1.1.1.apakšaktivitātei   „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” (198.20 KB)

 1.1.2.2.1.apakšaktivitātei  „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” (224.11 KB)

1.1.1.2.aktivitātei  "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (214.75 KB)

 

 2.1.1.1.aktivitātei  „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (238.72 KB)

3.1.3.2.aktivitātei  Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”; (159.97 KB)

Kā arī   IZM  ir izstrādājusi un iesniegusi  izskatîšanai  2007.–2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas š.g. 15.oktobra sēdē   darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma  3.1.2.1.2.apakšaktivitātes „Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē” projektu iesniegumu  vērtēšanas kritērijus (217.91 KB).

Aicinām iepazīties ar iesniegtajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, savus priekšlikumus vai iebildumus sūtot uz e- pasta adresi:  esf@izm.gov.lvLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720