IZM sasniegtie rezultatīvie rādītāji 2004.- 2006. gada periodā


2008. gada 18.jūnija Uzraudzības komitejā

 
IZM sniegtā prezentācija (1.44 MB)
par sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem ES fondu 2004. -2006. gada plānošanas perioda projektos.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720