Jaunumi

10.06.10 Precizēti nosacījumi ERAF 3.1.1.1. aktivitātes projektu iesniegumu sagatavošanai
10.06.10 Valdība atbalsta ERAF līdzekļu izmantošanu arodskolu dienesta viesnīcu infrastruktūras sakārtošanai
26.03.10 Valsts budžeta iestādēm - apstiprināto ES struktūrfondu projektu īstenotājām, līdz š.g. 25.martam Izglītības un zinātnes ministrijā ir jāiesniedz finansēšanas plānu projekti
10.03.10 Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš ERAF 2.1.1.1. aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"
05.02.10 Notiks informatīvais seminārs ERAF 3.1.1.1 .aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu iesniedzējiem
23.02.10 Pagarināts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ERAF 2.1.1.2.aktivitātē "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)"
12.01.10 Stājas spēkā grozījumi MK noteikumos nr.939 ( 11. 11.2008), kas nosaka 3.1.1.1.aktivitāties "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" īstenošanas kartību.
09.04.10 Līdz 2010. gada 31.martam tiek pagarināts iesniegšanas termiņš ERAF 3.1.1.1. aktivitātē
21.12.09 2009.gada 17.decembrī notiks informatīvais atbalsta seminārs projekta iesniegumu gatavotājiem ERAF aktivitātē 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"
05.01.10 Izsludināts atklāts konkurss ERAF finansējuma piešķīrumam starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)
25.11.09 Otrais seminārs projektu iesniedzējiem ERAF aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" notiks š. g. 20. novembrī
26.11.09 Atkārtoti pagarināts projektu iesniegšanas termiņš ESF aktivitātē „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”
26.11.09 Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par ERAF aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)" īstenošanas kārtību
26.11.09 Atkārtoti pagarināts projektu iesniegšanas termiņš ERAF 3.1.1.1. aktivitātē "„Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”
26.11.09 Uzmanību! Informācija projektu iesniedzējiem 2.1.1.1. aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros atbalstītajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem"
26.11.09 Uzmanību projektu iesniedzējiem! Mainījušies normatīvie akti, kas reglamentē kārtību, kā projekta iesniedzējs informē par PVN piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansētos projektos
26.11.09 Notiks seminārs pašvaldību speciālistiem par aktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta sagatavošanas gaitu un sadarbības partneru uzdevumiem projekta īstenošanā
26.11.09 Izsludināts atklāts konkurss ERAF finansējuma piešķīrumam zinātnes un pētniecības projektiem
26.11.09 Pedagogu atbalsta stipendijas!!! Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par Eiropas Sociālā fonda aktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanu
26.11.09 Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš ERAF aktivitātē "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"
Satura barotne


Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720