Jaunumi

14.02.14 Uzsākta ERAF 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ierobežotas projektu iesniegumu atlases 2.kārta
25.02.13 Izsludināta otrā projektu iesniegumu atlases kārta aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”
24.10.12 Apstiprināti 11 zinātnieku un komersantu kopprojekti inovatīvu produktu vai tehnoloģiju attīstībai
24.10.12 Par izmaksu pieaugumu ES fondu finansētos projektos
29.12.11 Profesionālās izglītības pedagogiem dota iespēja ar Eiropas Sociāla fonda atbalstu stažēties ārvalstu labākajās profesionālajās skolās un uzņēmumos
29.12.11 Uzmanību projektu iesniegumu gatavotājiem ERAF aktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai - no 06.07.2011 stājas spēkā grozījumi 2010. gada 19.oktobra MK noteikumos Nr.987
29.12.11 Izsludināta atklāta projektu iesniegumu atlase ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība”
06.07.11 Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par ERAF aktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" projektu iesniegumu 2.atlases kārtas organizēšanu
06.07.11 Speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas un aprīkojuma iegādes izdevumus pilnībā varēs segt no ERAF līdzekļiem
06.07.11 Apstiprināti nosacījumi 2. projektu atlases kārtai ESF aktivitātē "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"
06.07.11 IZM uzaicina valsts nozīmes pētniecības centrus veidojošās institūcijas iesniegt projektus zinātnes infrastruktūras modernizēšanai
18.01.11 Valsts budžeta iestādēm - apstiprināto ES struktūrfondu projektu īstenotājām, līdz š.g. 15.decembrim Izglītības un zinātnes ministrijā ir jāiesniedz aktualizēti finansēšanas plānu projekti 2011.gadam
18.01.11 Valdība atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķīrumu valsts nozīmes zinātnes un pētniecības centriem
18.01.11 Valdība apstiprina noteikumus par Eiropas Sociāla fonda finansējumu viengadīgajām profesionālās izglītības programmām
18.01.11 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" 2.kārta
28.09.10 Stājas spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.346 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.2.aktivitāti"
11.10.10 Atklātā projektu iesniegumu atlasē apstiprina 115 zinātnes un pētniecības projektus
06.07.11 Publiskots noslēguma ziņojums par 2004.-2006.gada ES struktūrfondu plānošanas periodu
28.09.10 Pagarināts aklātās atlases projektu iesniegšanas termiņš ERAF 3.1.3.2.aktivitātē "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai"
15.07.10 Pagarināts atklātā projektu iesniegumu konkursa izvērtēšanas termiņš 2.1.1.1.aktitvitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"
Satura barotne


Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720