Jaunumi

07.10.15 Valdība atbalsta skolu priekšatlases kritērijus ES struktūrfondu finansējuma piešķiršanai skolu mācību vides modernizācijas projektiem
30.06.15 Sabiedriskajai apspriešanai nodots MK noteikumu projekts par ES fondu atbalstu Latvijas dalībai starptautiskos izglītības jomas pētījumos
08.05.15 Uzsākam sabiedrisko apspriešanu SAM 1.1.1. pasākuma “Praktiskās pētniecības atbalsts” izstrādātajam īstenošanas modelim
14.04.15 Turpinām diskusijas ar pašvaldībām par SAM 8.1.2.2. "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas nosacījumiem.
07.10.15 Notiks diskusijas par Valsts nozīmes pētniecības centru tālāku attīstību
02.04.15 Turpinām diskusijas par SAM 1.1.1." Pēcdoktorantūras pētījumu atbalsta" īstenošanas modeli un postdoktorantūras grantu apsaimniekotāja vērtēšanas kritēriju projektu
01.04.15 Aicinām iepazīties ar izstrādāto informatīvo ziņojumu par specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanu,
27.03.15 Uzsāktas publiskas diskusijas par ES fondu atbalstu pēcdoktorantūras pētījumiem
27.03.15 Uzsākta ERAF 2.1.1.3.3. aktivitātes "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" ierobežota projektu iesniegumu atlase
27.03.15 Aicinām iepazīties un izteikt veidokli par plānotā pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un īstenošanas modeļa projektu
22.01.15 Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstībai pieejami vairāk nekā 9,9 milj.eiro
24.04.15 Noslēgušās sarunas ar Eiropas Komisiju par 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmu ,,Izaugsme un nodarbinātība”
22.01.15 Aicinām zinātniskās institūcijas iepazīties ar projektu iesniegumu sagatavošanas nosacījumiem ERAF 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā
08.10.14 ERAF 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 3. atlases kārtai pagarināts lēmumu pieņemšanas termiņš
27.05.14 Stājas spēkā grozījumi noteikumos par ERAF 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" īstenošanas otro un trešo atlases kārtu
10.03.14 Pagarināts projektu konkurss ERAF 2.1.1.1.aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"
10.03.14 Informatīvais seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu ERAF 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” trešajai atlases kārta
10.03.14 Izsludināta trešā projektu iesniegumu atlases kārta ERAF 2.1.1.1..aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”
21.11.13 Informatīvais seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu 2.1.1.1.aktivitātes " Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otrajai atlases kārtai
21.11.13 Izsludināta otrā projektu iesniegumu atlases kārta ERAF 2.1.1.1..aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”
Satura barotne


Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720