Visām auditorijām

07.10.15 Valdība atbalsta skolu priekšatlases kritērijus ES struktūrfondu finansējuma piešķiršanai skolu mācību vides modernizācijas projektiem
30.06.15 Sabiedriskajai apspriešanai nodots MK noteikumu projekts par ES fondu atbalstu Latvijas dalībai starptautiskos izglītības jomas pētījumos
08.05.15 Uzsākam sabiedrisko apspriešanu SAM 1.1.1. pasākuma “Praktiskās pētniecības atbalsts” izstrādātajam īstenošanas modelim
14.04.15 Turpinām diskusijas ar pašvaldībām par SAM 8.1.2.2. "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas nosacījumiem.
15.05.15 ERAF 2.1.1.3.3.apakšaktivitāte „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība"
28.11.14 ERAF 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” trešā projektu iesniegumu atlases kārta
02.04.13 Informatīvais seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu ERAF 3.1.1. aktivitātes otrajai atlases kārtai
28.11.14 ERAF 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otrā projektu iesniegumu atlases kārta
28.11.14 Izsludināta otrā projektu iesniegumu atlases kārta ESF 1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”
28.11.14 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” otrās projektu iesniegumu atlases kārta
19.04.11 Informatīvais seminārs 2.1.1.3.1.apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” 1. projektu iesniegumu atlases kārtai
28.11.14 2.1.1.3.2. apakšaktivitāte "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"
21.12.09 3.informatīvais seminārs par ERAF 2.1.1.1. aktivitēs "Atbalsts zinātnei un pētniecībai "projektu iesniegumu sagatvošanu
15.07.10 Noslēguma ziņojumi par nacionālo programmu ieviešanu un uzraudzību
28.11.14 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”
07.10.15 Notiks diskusijas par Valsts nozīmes pētniecības centru tālāku attīstību
01.04.15 Notiek neatkarīgas augstākās izglītības akreditācijas aģentūras izveides projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju sabiedriskā apspriešana
02.04.15 Turpinām diskusijas par SAM 1.1.1." Pēcdoktorantūras pētījumu atbalsta" īstenošanas modeli un postdoktorantūras grantu apsaimniekotāja vērtēšanas kritēriju projektu
01.04.15 Aicinām iepazīties ar izstrādāto informatīvo ziņojumu par specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanu,
27.03.15 Uzsāktas publiskas diskusijas par ES fondu atbalstu pēcdoktorantūras pētījumiem
Satura barotne


Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720