Sabiedriskajām organizācijām, pašvaldībām

14.07.10 Informatīvais seminārs projektu iesniegumu gatavotājiem par ERAF 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”
05.12.14 Informatīvie semināri projektu iesniegumu gatavotājiem
06.07.11 Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par ERAF aktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" projektu iesniegumu 2.atlases kārtas organizēšanu
19.04.11 "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai
06.07.11 Speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas un aprīkojuma iegādes izdevumus pilnībā varēs segt no ERAF līdzekļiem
28.11.14 3.1.3.2.aktivitāte „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”
28.05.10 Informatīvais mācību seminārs izglītības iestāžu un pašvaldību projektu vadītājiem par kabinetu aprīkojumu iegādi ERAF 3.1.3.1.aktivitātē
05.02.10 Notiks informatīvais seminārs ERAF 3.1.1.1 .aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu iesniedzējiem
08.01.10 Informatīvais seminārs ERAF 3.1.1.1.aktivitātes projektu iesniedzējiem
12.01.10 Stājas spēkā grozījumi MK noteikumos nr.939 ( 11. 11.2008), kas nosaka 3.1.1.1.aktivitāties "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" īstenošanas kartību.
04.12.09 Rīgas plānošanas reģiona konference „Novadu pašvaldības – ES fondu iespējas un izaicinājumi”
01.12.09 ESF 1.2.1.2.3. aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēde
01.12.09 ESF 1.2.2.4.1.aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēde
02.02.10 3.1.3.3.2. apakšaktivitāte "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"
06.07.10 3.1.3.3.1. apkšaktivitāte "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"
10.08.10 3.1.3.1.aktivitāte „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”
02.02.10 3.1.1.2. aktivitāte "Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās"
30.04.15 1.2.2.1.5.apakšaktivitāte. "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"
11.05.10 1.2.1.2.3. apakšaktivitāte „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana”
26.11.09 Atkārtoti pagarināts projektu iesniegšanas termiņš ESF aktivitātē „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”
Satura barotne


Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720