Profesionālās izglītības iestādes

14.07.10 Informatīvais seminārs projektu iesniegumu gatavotājiem par ERAF 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”
05.12.14 Informatīvie semināri projektu iesniegumu gatavotājiem
19.04.11 Seminārs profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem
19.04.11 "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai
06.12.10 ERAF 3.1.2.1.2.apakšaktivitātes projektu iesniegumu vērtēšana
18.01.11 Valdība apstiprina noteikumus par Eiropas Sociāla fonda finansējumu viengadīgajām profesionālās izglītības programmām
28.11.14 3.1.3.2.aktivitāte „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”
05.02.10 Notiks informatīvais seminārs ERAF 3.1.1.1 .aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu iesniedzējiem
08.01.10 Informatīvais seminārs ERAF 3.1.1.1.aktivitātes projektu iesniedzējiem
12.01.10 Stājas spēkā grozījumi MK noteikumos nr.939 ( 11. 11.2008), kas nosaka 3.1.1.1.aktivitāties "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" īstenošanas kartību.
09.04.10 Līdz 2010. gada 31.martam tiek pagarināts iesniegšanas termiņš ERAF 3.1.1.1. aktivitātē
02.02.10 3.1.1.2. aktivitāte "Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās"
02.02.10 1.2.1.1.2. apakšaktivitāte "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana"
26.11.09 Atkārtoti pagarināts projektu iesniegšanas termiņš ERAF 3.1.1.1. aktivitātē "„Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”
26.11.09 Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš ERAF aktivitātē "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"
Satura barotne


Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720