Pedagogiem

06.07.11 Speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas un aprīkojuma iegādes izdevumus pilnībā varēs segt no ERAF līdzekļiem
01.11.11 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmā projektu iesniegumu atlases kārta
18.01.11 Valdība apstiprina noteikumus par Eiropas Sociāla fonda finansējumu viengadīgajām profesionālās izglītības programmām
28.11.14 3.1.3.2.aktivitāte „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”
28.05.10 Informatīvais mācību seminārs izglītības iestāžu un pašvaldību projektu vadītājiem par kabinetu aprīkojumu iegādi ERAF 3.1.3.1.aktivitātē
01.12.09 ESF 1.2.1.2.3. aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēde
01.12.09 ESF 1.2.2.4.1.aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēde
13.12.10 1.2.2.4.1.apakšaktivitāte „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”
30.04.15 1.2.2.1.5.apakšaktivitāte. "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"
11.05.10 1.2.1.2.3. apakšaktivitāte „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana”
02.02.10 1.2.1.1.2. apakšaktivitāte "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana"
26.11.09 Atkārtoti pagarināts projektu iesniegšanas termiņš ESF aktivitātē „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”
26.11.09 Notiks seminārs pašvaldību speciālistiem par aktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta sagatavošanas gaitu un sadarbības partneru uzdevumiem projekta īstenošanā
26.11.09 Pedagogu atbalsta stipendijas!!! Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par Eiropas Sociālā fonda aktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanu
Satura barotne


Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720