Augstskolu mācību spēkiem

01.12.09 2.1.1.2. aktivitāte "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)"
03.12.09 Konkursi
09.05.11 ESF 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes projketu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēde
06.07.11 Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par ERAF aktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" projektu iesniegumu 2.atlases kārtas organizēšanu
28.11.14 „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta
15.12.10 ERAF 2.1.1.2.aktivitātes projektu vērtēšana
06.12.10 ERAF 2.1.1.1.aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšana
06.12.10 ESF 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes 1. atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšana
06.12.10 ERAF 3.1.2.1.2.apakšaktivitātes projektu iesniegumu vērtēšana
06.12.10 ERAF 3.1.2.1.1. aktivitātes 2.atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšana
11.10.10 Atklātā projektu iesniegumu atlasē apstiprina 115 zinātnes un pētniecības projektus
10.03.10 Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš ERAF 2.1.1.1. aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"
21.12.09 2009.gada 17.decembrī notiks informatīvais atbalsta seminārs projekta iesniegumu gatavotājiem ERAF aktivitātē 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"
07.12.09 Informatīvais seminārs par ERAF aktivitātes 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" projekta iesniegumu sagatavošanu
10.05.11 2.1.1.1.aktivitāte "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"
01.12.09 ERAF 3.1.2.1.1.aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēde
01.12.09 ERAF 3.1.2.1.1.aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēde
01.12.09 ESF 1.2.1.2.3. aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēde
25.10.10 2.1.1.2. aktivitāte "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)"
05.01.10 Izsludināts atklāts konkurss ERAF finansējuma piešķīrumam starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)
Satura barotne


Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720