3.informatīvais seminārs par ERAF 2.1.1.1. aktivitēs "Atbalsts zinātnei un pētniecībai "projektu iesniegumu sagatvošanu3. informatīvais seminārs par darbības programmas

 „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes

 „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”  

projektu iesnieguma sagatvošanu 

Rīgā, Smilšu ielā 20, Latvijas Kara muzejā

2009.gada 17. decembris

DARBA KĀRTĪBA


10:30-11:00    Dalībnieku reģistrēšanās


11:00-11:10 
Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta direktoresEnnatas Kivriņas uzruna

 

11:10-12:30  Valsts aizdevuma saņemšanas nosacījumi Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai       augstskolām un valsts zinātniskajiem institūtiem, kam ir atvasinātas publiskas personas statuss.
Jautājumi un atbildes.  /Valsts kases pārstāvis /

 

12:30-13:00   Pārtraukums


13:00-14:00 Informācija par rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanu. /Latvijas Republikas Patentu valdes pārstāvis/


14:00-15:00  Informācija par projektu iesniegumu vērtēšanu atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.                                  Jautājumi un atbildes. 
                     /IZM Struktūrfondu  departamenta direktore E. Kivriņa /

 Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720