Informatīvais seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu ERAF 3.1.1. aktivitātes otrajai atlases kārtai


Informatīvais seminārs
par profesionālās izglītības iestādēm turpmāk veicamo darbību secību un termiņiem projekta iesnieguma sagatavošanai darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.


Rīgā, Vaļņu ielā 2, Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē
2013.gada 22.martā


DARBA KĀRTĪBA

             
10:50-11:00    Dalībnieku reģistrācija

11:00-11:10   
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres Sandas Liepiņas uzruna

11:10 -12:00   
Profesionālas izglītības iestādēm veicamie pasākumi, lai sagatavotu projekta iesniegumu  “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”  otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Ziņo: IZM Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta vecākā eksperte Inga Griķe.

12:00-12:20   
Informācija par aktuālajiem jautājumiem un būvdarbu virsuzraudzību.
Ziņo: VIAA SFVKD direktora vietnieks Jānis Ivanovskis- Pigits, vecākais eksperts Mārcis Zitmanis.

12:20-12:40   
Projektu vadības administratīvās kapacitātes nodrošināšana projekta ieviešanas laikā un mācību procesa nepārtrauktības nodrošināšana būvdarbu laikā. Ziņo: IZM Izglītības departamenta  vecākā referente Inga Tarvide.  

12:40 -13:30    
Atbildes uz profesionālās izglītības iestāžu iesniegtajiem jautājumiem.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720