"Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai 

Informatīvais seminārs par darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.2.aktivitātes
„Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”
projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšanu


Rīgā, Smilšu ielā 20, Latvijas Kara muzejs
2010.gada 14.jūlijs 

DARBA KĀRTĪBA

 

10:30-11:00   Dalībnieku reģistrēšanās

11:00-11:10
Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta direktores Ennatas Kivriņas uzruna

11:10-11:20  

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktora vietnieces – Profesionālās izglītības nodaļas vadītājas Ilzes Brantes uzruna

11:20-12:00
Informācija par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma  3.1.3.2.aktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai” projekta iesnieguma veidlapas saturisko sadaļu aizpildīšanu

12:00-12:30 
Jautājumi un atbildes

12:30-13:00   Pārtraukums

13:00-14:00 

Informācija par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.2.aktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai” projekta iesnieguma veidlapas finanšu sadaļu aizpildīšanu

14:00-14:30 
Jautājumi un atbildes

Semināra izdales materiāls

 


Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720