Informatīvais seminārs projektu iesniegumu gatavotājiem par ERAF 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”


Informatīvais seminārs
par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes
„Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”
projektu iesniegumu sagatavošanu

DARBA KĀRTĪBA

2010.gada 14.janvāris
Rīgas Valsts tehnikums, Kr. Valdemāra iela – 1C

10:30-11:00
Dalībnieku reģistrēšanās

11:00-11:15
Izglītības un zinātnes ministrijas vadības uzruna

11:15-11:45
Informācija par grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”” /Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta direktora vietniece Plānošanas un metodikas nodaļas vadītāja Edīte Pavlovska/

11:45-12:00 Starpbrīdis

12:00-13:30
Informācija par profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijas izstrādes un saskaņošanas nosacījumiem Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādēm
/Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktors Jānis Gaigals/

13:30-14:00 Jautājumi un atbildes

Semināra izdales materiāli:

1. Grozījumi noteikumos par 3.1.1.1.aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” īstenošanu  - E. Pavlovskas prezentācija

2. Izmaiņas un papildinājumi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai, kas noteikti ar MK noteikumu grozījumiem par 3.1.1.1.aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai - M. Meženieces prezentācija 

3. Profesionālo izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģijas izstrādes vadlīnijas - SIA “Business Intellectual Consulting” konsultantes  R. Valteres prezentācija

 

Plašāka informācija un ERAF 3.1.1.1. aktivitātes ierobežotas projektu iesniegumu atlases darba dokumenti pieejami šeit

Seminārs tiek finansēts no Izglītības un zinātnes ministrijas projekta „Tehniskā palīdzības Eiropas Savienības
fondu atbildīgajai iestādei Latvijā” (vienošanās Nr.VSID/IP/CFLA/08/05/018) līdzekļiem


 


Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720