2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu sagatavošanaInformatīvā semināra par 2.1.1.2.aktivitātes  
„Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās”

 projektu iesniegumu sagatavosanu otrajai projektu iesniegumu  atlases kārtai


DARBA KĀRTĪBA

2014.gada 21. novembrī, Rīgā, Vaļņu ielā 2, Lielajā zālē

           
12:50-13:00    Dalībnieku reģistrācija

13:00-13:10    Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieces -  Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktores Guntas Arājas uzruna

13:10-14:00   Nosacījumi finansējuma saņemšanai atbilstoši 2014.gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.571   "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un    
tehnoloģijās" otro projektu iesniegumu atlases kārtu" -  Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktores vietniece augstākās izglītības un zinātnes jomā Santa Šmīdlere

14:00-14:30    Horizon2020 - Programmas, aktivitātes, plānošana. VIAA Horizon2020 Latvijas nacionālā kontaktpunkta pārstāvis Uldis Berķis

14:30 -15:30     Jautājumi un atbildes - Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu  departamenta un  Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvjiLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720