Seminārs ESFaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu gatavotājiem


 

Informatīvā semināra par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes
 „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu sagatavošanu

DARBA KĀRTĪBA

Izglītības un zinātnes ministrijas Lielā zāle (2.stāvā)
Rīgā, Vaļņu ielā 2,
2011.gada 17.jūnijs

10:30-11:00   
Dalībnieku reģistrācija

11:00-11:10   
Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta direktores Ennatas Kivriņas uzruna

11:10-11:40   
Informācija par izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.882 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai””, kas attiecas uz otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu sagatavošanu
(Struktūrfondu departamenta, Programmēšanas un metodikas nodaļa, Finansēšanas un projektu nodaļa)

11:40-12:00   
Sasniedzamie rezultāti projekta aktivitāšu ietvaros. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji
(Struktūrfondu departamenta, Uzraudzības nodaļa)

12:00-12:30    
Jautājumi un atbildes

12:30-13:00    Pārtraukums

13:00-13:20   
Labas prakses piemēri un biežāk pieļautās kļūdas 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošanā

(Valsts izglītības un attīstības aģentūra)

14:00-14:30

Jautājumi un atbildesLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720