Seminārs ESF aktivitātes „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu gatavotājiem


 


Informatīvā semināra par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes
 „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai”
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu sagatavošanu


Rīgā, Smilšu ielā 20, Latvijas Kara muzejs
2011.gada 10.jūnijs

DARBA KĀRTĪBA

10:30-11:00   
Dalībnieku reģistrācija

11:00-11:10   
Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta direktores Ennatas Kivriņas uzruna

11:10-11:40    
Informācija par izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.881 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un  nodarbinātība”  papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai””, kas attiecas uz otrās projektu iesniegumu atlases  kārtas projektu iesniegumu sagatavošanu
(IZM Struktūrfondu departaments, Programmēšanas un metodikas nodaļa, Finansēšanas un projektu nodaļa)

11:40-12:00   
Sasniedzamie rezultāti projekta aktivitāšu ietvaros. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji
(IZM Struktūrfondu departaments, Uzraudzības nodaļa)

12:00-12:30    
Jautājumi un atbildes

12:30-13:00    Pārtraukums

13:00-13:20   
Labas prakses piemēri un biežāk pieļautās kļūdas 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošanā
(Valsts izglītības un attīstības aģentūra)

14:00-14:30    
Jautājumi un atbildesLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720