Informatīvais seminārs 2.1.1.3.1.apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” 1. projektu iesniegumu atlases kārtai


Informatīvais seminārs par darbības programmas
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes
„Zinātnes infrastruktūras attīstība”  
pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu

Rīgā, Vaļņu ielā 2, LR Izglītības un zinātnes ministrijā
Lielā zāle (2.st.)

2011.gada 1.februāris

Darba kārtība

14:30-15:00  
Dalībnieku reģistrēšanās

15:00-15:10 
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieces struktūrfondu jautājumos Laumas Sīkas uzruna

15:10-15.40 
Informācija par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas kārtību  - Struktūrfondu deparatamenta prezentācija 

15:40-15.50  
Informācija par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas kārtību un termiņiem
(Ziņo Struktūrfondu departaments)

15:50-16:10
Jautājumi un atbildes

16:10-16:40
Informācija par valsts nozīmes pētniecības centru veidojošo zinātnisko institūciju sadarbības stratēģijas izstrādi un saskaņošanu
Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamenta prezentācija

16:40-17:00 
Jautājumi un atbildesLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720