3.1.2.1.2.apakšaktivitāte "Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē"
Līdz noteiktajam termiņam Izglītības un zinātnes ministrijā nav iesniegts projekta pieteikums.

Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts aktualizēts 08.03.2011.

Kopējais apakšaktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 699 999 Ls.

2010.gada 13.decembrī Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē"" 10.punktam uzaicināja Rīgas Tehnisko koledžu līdz 2011.gada 1.martam izstrādāt un iesniegt vērtēšanai projekta iesniegumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu atlasē.


Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti:

Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar  Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr. 1025 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē"" ("LV", 177 (4369), 09.11.2010.)

MK noteikumu Nr. 1025 Pielikums Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa
MK noteikumu Nr.
1025  Pielikums Nr. 2 - Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm
MK noteikumu Nr.1025  Pielikums Nr. 3   -Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar 2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006 (207.27 K


Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

 Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720