1.2.2.1.5.apakšaktivitāte. "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"


Noslēgusies projektu iesniegumu atlase un vērtēšana.
Plašāku informāciju par noslēgtajām vienošanām par projektu īstenošanu skatīt šeit.

2009.gada 14.septembrī šīs aktivitātes Vērtēšanas komisija ir pieņemusi lēmumu uzaicināt Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2009. gada 25. septembrim izstrādāt un   iesniegt vērtēšanai projekta iesniegumu par visu aktivitātei pieejamo finansējumu.

   Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks (21.00 KB)

Informatīvais seminārs projekta iesniedzējiem un projekta sadarbības partneriem notiks  2009. gada 22. septembrī plkst. 14:00, Lavijas Kara muzeja konferenču zālē, Rīgā, Smilšu ielā - 20.  

2009. gada 1. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 998 Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ("LV", 144 (4130), 10.09.2009.) [spēkā ar 11.09.2009.] 

MK noteikumu Nr. 998  Pielikums Nr. 1   Projekta iesnieguma veidlapa (296.00 KB)

MK noteikumu Nr. 998 Pielikums Nr. 2   Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm (53.00 KB)

MK noteikumu Nr. 998 Pielikums Nr. 3 -   Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (39.50 KB)

MK noteikumu Nr. 998 Pielikums Nr. 4 -  Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (113.00 KB)

Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar  2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006 (207.27 KB)

 Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa (78.00 KB)Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720