3.1.3.3.1. apkšaktivitāte "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"


Izglītības un zinātnes ministrija ir izvērtējusi visus atlases 2.kārtā iesniegtos projekta iesniegumus.
Jautājumos par apstiprināto projekta vienošanos slēgšanu, lūdzam sazināties ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

Izglītības un zinātnes ministrija ir izvērtējusi iesniegtos projektu iesniegumus darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1.apakškativitātes "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" Eiropas Reģionālās attīstības fonda ierobežotas projektu iesniegumu atlases 2.kārtā un pieņemti lēmumi projektu iesniegumus apstiprināt ar nosacījumu.


Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks 2.kārtā
aktualizēts 05.05.2010.

2010.gada 26.janvārī Izglītības un zinātnes ministrija ir uzaicinājusi 4 pašvaldības, kas ir speciālās izglītības iestāžu dibinātājus izstrādāt un līdz 2010.gada 2.martam iesniegt projekta iesniegumus darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1.apakškativitātes "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" Eiropas Reģionālās attīstības fonda ierobežotas projektu iesniegumu atlases 2.kārtā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir izvērtējusi visus atlases 1.kārtā  iesniegtos projekta iesniegumus.Plašāku informāciju par noslēgtajām vienošanām  par projekta īstenošanu skatīt šeit.

2009.gada 9.aprīlī
Izglītības un zinātnes ministrija ir uzaicinājusi  38 valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība, kas ir speciālās  izglītības iestādes dibinātājus izstrādāt un līdz 2009. gada 28. jūlijam iesniegt projekta iesniegumus (1.kārtā) par mācību aprīkojuma modernizāciju un skolas infrastruktūras uzlabošanu.

 Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks - aktualizēts 28.01.2010

2009. gada 12. maijā plkst. 11:00 Latvijas Kara muzeja konferenču zālē (Rīgā, Smilšu ielā- 20)  notika IZM organizētais informatīvais mācību seminārs  projektu iesniedzējiem par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu. Semināra darba kārtība (234.50 KB).  

2008. gada 11. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 940  "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"" ("LV", 190 (3974), 05.12.2008.) [spēkā ar 06.12.2008.] 

MK noteikumu Nr. 940  Pielikums Nr. 1  Projekta iesnieguma veidlapa (267.00 KB)

MK noteikumu Nr. 940 Pielikums Nr. 2  Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm (57.00 KB)

  Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (484.50 KB)

Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar  2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006 (207.27 KB)

Struktūrfonda projekta iesniedzēja aptaujas lapa  par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu (94.00 KB)( 1.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.782)

 Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa (82.00 KB)Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720