1.1.2.1.2.apakšaktivitāte "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"


Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakškativitātes "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai" otrā projektu iesniegumu atlases kārta


Pamatojoties uz izveidotās projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas lēmumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumu Nr.882 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”" 50.3 punktu, Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde nolēma iesniegtos projekta iesniegumus apstiprināt ar nosacījumiem.

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases 2. kārtā uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts  aktualizēts 09.12.2011.

Atbilstoši 2008.gada 21.oktobra MInistru kabineta noteikumiem  Nr.882 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai" Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde 2011. gada 22. septembrī 
ir uazaicinājusi 11 Latvijas augstskolas izstrādāt un iesniegt projektus ierobežotas projektu iesniegumu atlases 2. kārtā, nosakot projektu iesniegšanas  beigu termiņu -  2011. gada 21. oktobri.

 


Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti:

2008.gada 21.oktobra MInistru kabineta noteikumi Nr.882 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"

1.pielikums Projekta iesnieguma veidlapa

2.pielikums Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm

3.pielikums  Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Informatīvie atbalsta materiāli 


2011.gada 17. jūnija 
Informatīvajā  atbalsta seminārā projekta iesnieguma gatavotājiem prezentācijas


Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapasNoslēgusies projektu iesniegumu atlase un vērtēšana. Plašāku informāciju par noslēgtajām vienošanām par projektu īstenošanu skatīt šeit.

Projektu iesniegšanas termiņš - 2009.gada 19. janvāris

  Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks  

2008. gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.882
 

1. Pielikums -   Projekta iesnieguma veidlapa (368.50 KB)

2. Pielikums -   Finansēšanas plāns (73.50 KB)

Struktūrfonda projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu (94.00 KB)( 1.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.782) 

   Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa
 

Informatīvā semināra prezentācijas par projektu iesniegumu sagatvošanas prasībām

 Jautājumi un atbildes par projekta iesnieguma sagatavošanu (152.50 KB)- papildināts 13.01.2009Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720