1.1.2.1.1.apakšaktivitāte "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"


Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakškativitātes "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai" otrā projektu iesniegumu atlases kārta

Noslēgusies darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai" otrā projekta iesniegumu atlases kārta projektu iesniegumu atlase un vērtēšana.

Plašāku informāciju par noslēgtajām vienošanām/līgumiem par projekta īstenošanu skatīt šeit.

Atbildīgā iestāde, pamatojoties uz 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai" projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas vērtējumu, 2011.gada 8. augustā ir  pieņēmusi lēmumus par 11 augstskolu iesniegtajiem  projektiem. No tiem divi projektu iesniegumi ir apstiprināti  bez nosacījumiem,  astoņi  apstiprināti ar nosacījumu, viens projekta iesniegums ir noraidīts.

Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiksaktualizēts 06.09.2011.

2011.gada 24.maijā Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumu Nr.881 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai" 15. un 21.punktā noteiktajam uzaicināja līdz 2011.gada 4.jūlijam izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Sociālā fonda ierobežotas projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM par  1.1.2.1.1. „ATBALSTS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI” 2.atlases kārtas projektu iesniegumu sagatavošanu un īstenošanu.

2011.gada 10. jūnija  Informatīvā  atbalsta semināra prezentācijas projekta iesnieguma gatavotājiem

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti:Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapasNoslēgusies projektu iesniegumu atlase un vērtēšana.
Plašāku informāciju par noslēgtajām vienošanām par projektu īstenošanu skatīt šeit.

Projektu iesniegšanas termiņš - 2009.gada 27.janvāris

  Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks  

2008. gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.881

1. Pielikums -  Projekta iesnieguma veidlapa

2. Pielikums -    Finansēšanas plāns (73.50 KB)

Struktūrfonda projekta iesniedzēja aptaujas lapa  par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu (94.00 KB)( 1.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.782)

 Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa (77.50 KB)

22. 12. 2008  informatīvā semināra prezentācijas  par projektu iesniegumu sagatvošanas prasībām.

  Atbildes uz projektu iesniedzēju uzdotajiem jautājumiem papildināts 16.01.2009Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720