3.1.3.1.aktivitāte „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”


  

Uzmanību projektu īstenotājiem! Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi ERAF finansētās 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegādes centralizēto iepirkumu  un ir izveidojusi „Mācību aprīkojuma iepirkuma pasūtījumu apstrādes sistēmu”, kurā interneta vidē pašvaldības un projektos iesaistītās skolas var veikt mācību kabinetu aprīkojuma iegādi.

Skat.-  Mācību aprīkojuma iepirkuma pasūtījumu apstrādes sistēmas lietošanas rokasgrāmata.

Lai sagatavotu projektu īstenotājus darbam ar mācību aprīkojuma iepirkumu sistēmu ministrija sadarbībā ar reģionālajiem ES struktūrfondu informācījas centriem organizēja mācību seminārus. Plašāka informācija  un semināru izdales materiāli skatāmi šeit.

 


Izglītības un zinātnes ministrija pilnībā pabeigusi aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanu. Plašāku informāciju par noslēgtajām vienošanām par projektu īstenošanu skatīt šeit.

Jautājumos par apstiprināto projektu līgumu slēgšanu lūdzam kontaktēties ar VIAA Struktūrfondu projektu departamenta Līgumu nodaļas vadītāju Līgu Cielavu, e-pasts: liga.cielava@viaa.gov.lv  , tālrunis 67814328.

   Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks (62.50 KB)  - aktualizēts 10. 11. 2009

 Atbildes uz jautājumiem par lēmumu ar nosacījumu izpildi

Projekta iesnieguma  veidlapa (392.50 KB)

Veidlapas aizpildīšanas  metodika (573.50 KB)

 Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par projektu iesniegumu sagatavošanu (236.00 KB)

Ieteikumi IZDEVUMU - IEGUVUMU analīzes veikšanai

Informatīvo semināru prezentācijas par projektu iesniegumu sagatvošanas prasībām

  Vispārējo vidējo izglītības iestāžu dabaszinātņu kabinetu mācību aprīkojuma saraksts. (372.50 KB)

Sarakstu plānots izmantot Darbības programmas papildinājuma 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei materiālās bāzes nodrošināšana” Eiropas Reģionālās attīstības fonda ierobežotas atlases projektu iesniegumuvērtēšanas komisijas darbā, izvērtējot projekta iesniegumu atbilstību Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.200 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.1.aktivitati "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" 41.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam „Projekta plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai”. Šis kritērijs nosaka projekta uzsākšanās gatavības pakāpi, un atbilstoša mācību aprīkojuma saraksta esamība un šī saraksta detalizācijas pakāpe ir uzskatāma par būtisku projekta uzsākšanas gatavības rādītāju.

  • Piedāvātais saraksts tiks izmantots centralizētajā iepirkumā, ko organizēs Izglītības un zinātnes ministrija.
  • Projektu iesniedzējiem piedāvāto pozīciju ietvaros ir ļauts nepieciešamo ierīču skaitu vai apjomu palielināt/  samazināt, sniedzot atbilstošu pamatojumu. 
  • Gadījumos, ja kāda no sarakstā ietvertajām pozīcijām nav nepieciešama, projekta iesniedzējs to sarakstā neietver, sniedzot attiecīgu pamatojumu.

Piedāvātais saraksts ir  nepieciešamais, lai varētu īstenot modernizēto mācību saturu dabaszinātnēs un matemātikā.  

Ja projektu iesniedzējs,  atbilstoši savām finanšu iespējām,  papildus sarakstā norādītajām pozīcijām vēlas iepirkt aprīkojumu, kas nav iekļauts sarakstā, tas ir jānorāda atsevišķā detalizētā mācību aprīkojuma sarakstā. Šajā gadījumā iepirkumu par papildus iekļautajām pozīcijām veic pats finansējuma saņēmējs.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720