Darbības programmas


Atbilstoši 2005.gada 18.oktobra Ministru Kabineta lēmumam par 2007.-2013. gada ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas modeļa koncepciju Latvijā ir  izstrādātas trīs darbības programmas:

1. darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, kas vērsta uz atbalstu nodarbinātībai un investīcijām cilvēku resursos (finansējums tiek piešķirts no Eiropas Sociālā fonda)

 

 2.darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, kas vērsta uz uzņēmējdarbības, inovāciju un zinātnes, pētniecības atbalstu (finansējums tiek piešķirts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda)

 3. darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”, kas vērsta uz infrastruktūras un sabiedrisko pakalpojumu uzlabošanu (finansējums tiek piešķirts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda)Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720